ნიუს ფრონტმა ქართული რედაქცია გახსნა

ვოლოდინმა ახსნა, რატომ ტყუის საქართველო რუსეთთან

როგორ ისვენებდა პუტინი ტუვაში