სამართალი
სახელმწიფო ღუდუშაურის კლინიკასაც ყიდის

RuduSauriთბილისი, 10 ნოემბერი, საქინფორმი. ღუდუშაურის სახელობის ეროვნულ სამედიცინო ცენტრს დღეისთვის დაგეგმილ ელექტრონულ აუქციონზე გაიტანენ. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო აცხადებს, სააქციო საზოგადოება „აკადემიკოს ოთარ ღუდუშაურის სახელობის ეროვნული სამედიცინო ცენტრის“ საწყისი გასაყიდი ფასი 6 600 000 ლარია. მისი დებიტორული დავალიანება – 22 054 274 ლარი; ხოლო კრედიტორული – 4 140 002 ლარი.

აუქციონის პირობების თანახმად, მისი ახალი მფლობელი ვალდებულია, ცენტრს სამედიცინო პროფილი 7 წლით შეუნარჩუნოს. აუქციონში გამარჯვებული ინვესტორი, ასევე, ვალდებულია, 2011 წლის 31 დეკემბრამდე საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მითითებულ საბანკო ანგარიშზე 386 646, 80 ლარი ჩარიცხოს. აღნიშნული თანხის ჩარიცხვის შემდეგ სააქციო საზოგადოება მოვალეთა რეესტრიდან ამოირიცხება.