პოლიტიკა
სასამართლოს ოფიციალური ინფორმაცია ფოტორეპორტიორების პროცესთან დაკავშირებით

asasamartloთბილისის საქალაქო სასამართლომ ფოტორეპორტიორების პროცესთან დაკავშირებით ოფიციალური ინფორმაცია გაავრცელა. მასში აღნიშნულია, რომ 2011 წლის 22 ივლისს თბილისის საქალაქო სასამართლომ განიხილა საქართველოს მთავარი პროკურატურის შუამდგომლობა ბრალდებულების – ზურაბ ქურციკიძის, გიორგი აბდალაძის, ირაკლი გედენიძისა და ნათელა გედენიძის მიმართ, საქმის არსებითი განხილვის გარეშე, განაჩენის გამოტანის თაობაზე.

სასამართლოს მიერ შუამდგომლობის ღია სასამართლო სხდომაზე განხილვით დამტკიცდა მხარეთა შორის გაფორმებული საპროცესო შეთანხმება და გამოტანილ იქნა გამამტყუნებელი განაჩენი. კერძოდ,

ბრალდებული ზურაბ ქურციკიძე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 314-ე მუხლის I ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საქართველოს სსკ-ის 55-ე მუხლის საფუძველზე სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 2 წლის ვადით, რაც საქართველოს სსკ-ის 63-64-ე მუხლების საფუძველზე ჩაეთვალა პირობით, 3 წლის გამოსაცდელი ვადით. მსჯავრდებული ზურაბ ქურციკიძე დაუყოვნებლივ გათავისუფლდა პატიმრობიდან და სასამართლო სხდომის დარბაზიდან. მასვე სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო – 2011 წლის 7 ივლისიდან 2011 წლის 22 ივლისის ჩათვლით.

ბრალდებული გიორგი აბდალაძე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 314-ე მუხლის I ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საქართველოს სსკ-ის 55-ე მუხლის საფუძველზე სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით, რაც საქართველოს სსკ-ის 63-64-ე მუხლების საფუძველზე ჩაეთვალა პირობით, 4 წლის გამოსაცდელი ვადით. მსჯავრდებული გიორგი აბდალაძე დაუყოვნებლივ გათავისუფლდა პატიმრობიდან და სასამართლო სხდომის დარბაზიდან. მასვე სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო – 2011 წლის 7 ივლისიდან 2011 წლის 22 ივლისის ჩათვლით.

ბრალდებული ირაკლი გედენიძე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 314-ე მუხლის I ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საქართველოს სსკ-ის 55-ე მუხლის საფუძველზე სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 3 წლის ვადით, რაც საქართველოს სსკ-ის 63-64-ე მუხლების საფუძველზე ჩაეთვალა პირობით, 4 წლის გამოსაცდელი ვადით. მსჯავრდებული ირაკლი გედენიძე დაუყოვნებლივ გათავისუფლდა პატიმრობიდან და სასამართლო სხდომის დარბაზიდან. მასვე სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა პატიმრობაში ყოფნის დრო – 2011 წლის 7 ივლისიდან 2011 წლის 22 ივლისის ჩათვლით.

ბრალდებული ნათელა გედენიძე ცნობილ იქნა დამნაშავედ საქართველოს სსკ-ის 25. 314-ე მუხლის I ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის და საქართველოს სსკ-ის 55-ე მუხლის საფუძველზე სასჯელის სახედ და ზომად განესაზღვრა თავისუფლების აღკვეთა 6 თვის ვადით, რაც საქართველოს სსკ-ის 63-64-ე მუხლების საფუძველზე ჩაეთვალა პირობით 1 წლისა და 6 თვის გამოსაცდელი ვადით. მასვე, სასჯელის მოხდის ვადაში ჩაეთვალა დაკავების დრო – 2011 წლის 7 ივლისიდან 2011 წლის 8 ივლისის ჩათვლით.

მხარეებს დასაბუთებული განაჩენი კანონით დადგენილ ვადაში ჩაბარდებათ.

 

საქინფორმი