პუბლიკაციები
პუტინის ახალი ბრძანება - რუსეთში ტრადიციული სულიერი და მორალური ფასეულობების შენარჩუნება და განმტკიცება იწყება

 საქართველო, 14 ნოემბერი, საქინფორმი. ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ტრადიციული სულიერი და მორალური ფასეულობების შენარჩუნებისა და განმტკიცების შესახებ.

თავიდან პუტინი განმარტავს, რომ ტრადიციული ღირებულებების შენარჩუნება სტრატეგიული დაგეგმვისა და ეროვნული უსაფრთხოების ნაწილი. და კონსტიტუცია თავად ქმნის სამართლებრივ საფუძველს.

რუსეთის ლიდერმა თემას მთავარი პრიორიტეტი მიანიჭა.

ტრადიციული ფასეულობების განსასაზღვრად, საკმაოდ ბუნდოვანი ფორმულირება იქნა მიღებული: „თაობიდან თაობას გადაცემული ზნეობრივი მითითებები, რომლებიც ქმნიან მსოფლმხედველობას“.

და აი ის, რაც ახლა ოფიციალურად ითვლება ტრადიციულ ღირებულებებად:

1. სიცოცხლე.

2. ღირსება.

3. ადამიანის უფლებები და თავისუფლება.

4. პატრიოტიზმი.

5. მოქალაქეობა.

6. სამსახური სამშობლოსათვის და პასუხისმგებლობა მის ბედზე.

7. მაღალი მორალური იდეალები.

8. ძლიერი ოჯახი.

9. შემოქმედებითი მუშაობა.

10. სულიერის უპირატესობა მატერიალურზე.

11. ჰუმანიზმი.

12. წყალობა.

13. სამართლიანობა.

14. კოლექტივიზმი.

15. ურთიერთდახმარება და ურთიერთპატივისცემა.

16. ისტორიული მეხსიერება და თაობათა უწყვეტობა.

17. რუსეთის ხალხთა ერთიანობა.

განკარგულებაში ასევე ჩამოთვლილია ის, რაც საფრთხეს უქმნის ტრადიციულ ღირებულებებს:

- ტერორისტები.

- „ცალკე“ მედია

- აშშ და სხვა არამეგობრული ქვეყნები.

- ტრანსნაციონალური კორპორაციები.

დოკუმენტი განმარტავს, თუ როგორ შეიძლება დააზიანონ ქვეყნებმა, კორპორაციებმა და სხვა საფრთხეებმა რუსეთის ტრადიციული ღირებულებები. მოკლედ, ისინი იწყებენ ჩვენის შეცვლას თავიანთი ღირებულებებით. აქედან მოდის ეგოიზმი, არატრადიციული ურთიერთობების პროპაგანდა და „რუსეთის პოზიტიური წვლილის უარყოფა მსოფლიო ისტორიაში“.

დადგენილების ბოლოს ჩამოთვლილია კონკრეტული ღონისძიებები, რა უნდა გაკეთდეს ღირებულებების დასაცავად. აქ არის ძირითადი ნაბიჯები:

- განათლების, მეცნიერების თუ მედიის ყველა რეფორმა უნდა განხორციელდეს „ღირებულებების შენარჩუნებისა და განმტკიცების“ გათვალისწინებით.

- სტრატეგიული დაგეგმვის დოკუმენტები უნდა შეიცვალოს ისე, რომ მეტი ყურადღება დაეთმოს ტრადიციული ფასეულობების დაცვას.

- პირველ რიგში, სახელმწიფო მხარს დაუჭერს იმ საგანმანათლებლო და კულტურულ პროექტებს, რომლებიც ხელს უწყობს ტრადიციულ ღირებულებებს.

- ისტორიის გადაწერის წინააღმდეგ საბრძოლველად სამეცნიერო დაწესებულებების გაუმჯობესება.

- სამართალდამცველებმა უფრო აქტიურად უნდა აღკვეთონ „დესტრუქციული იდეოლოგია“.