პუბლიკაციები
იდიოტიზმის დადამტკიცებელი რუკა, ანუ ვინ არის უმცირესობა და ვინ არის უმრავლესობა?

 საქართველოში არის ერთი ჯგუფი ადამიანების, უმცირესობა, მოსახლეობის დაახლოებით 1- 2-3 პროცენტი, რომლებიც რატომღაც ფიქრობენ, რომ ისინი უმრავლესობაში არიან.

ამ ადამიანების დიაგნოზი არის იდიოტიზმი.

იდიოტები რატომღაც ფიქრობენ, რომ ისინი უმრავლესობაში არიან.

მაგრამ სინამდვილეში იდიოტები უმცირესობაში არიან.

იდიოტები ყოველთვის უმცირესობაში არიან.

შევხედოთ რუკას.

რუკაზე იასამნის ფერში გამოსახულია ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები შემოიღეს რუსეთის წინააღმდეგ.

რუკაზე ღია მწვანე ფერში გამოსახულია ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები არ შემოიღეს რუსეთის წინააღმდეგ.

როგორც ვხედავთ, ქვეყნები, რომლებმაც სანქციები შემოიღეს რუსეთის წინააღმდეგ, აშკარა უმცირესობაში არიან.

იმ ქვეყნებში, რომლებმაც სანქციები შემოიღეს რუსეთის წინააღმდეგ, ცხოვრობს 1,2 მილიარდი ადამიანი, ეს არის მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 12 %.

იმ ქვეყნებში, რომლებმაც სანქციები არ შემოიღეს რუსეთის წინააღმდეგ, ცხოვრობს 6,8 % მილიარდი ადამიანი, ეს არის მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 88 %.

და ამ დროს კი, საქართველოში იდიოტების ჯგუფი, მოსახლეობის დაახლოებით 1- 2-3 პროცენტი, მოუწოდებს საქართველოს არა-იდიოტ უმრავლესობას შეუერთდეს ე.წ. „მსოფლიო საზოგადოებას“, ანუ, მსოფლიოს მოსახლეობის უმცირესობას (დაახლოებით 12 პროცენტს), რომლებიც, ამ იდიოტების აზრით, ეს უმცირესობა (დაახლოებით 12 %), არის უმრავლესობა (88 %).

როგორც ვხედავთ, იდიოტები 12 %-სა და 88 %-ნტს შორის შედარებისას თვლიან, რომ 12 % მეტია ვიდრე 88 %.

იდიოტები თვლიან, რომ მსოფლიოს მოსახლეობის 1,2 მილიარდი ადამიანი არის უმრავლესობა, ხოლო 6,8 მილიარდი ადამიანი არის უმცირესობა.

ეს კლინიკური იდიოტიზმია.

დასკვნები თავად გამოიტანეთ.

კახაბერ როდინაძე