პოლიტიკა
საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის განცხადება

euro-unionსაქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის

ელჩის ფილიპ დიმიტროვის მიერ

საქართველოში ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მისიების სახელით გაკეთებული განცხადება

თბილისი, 13 აპრილი, 2011

ევროკავშირი მიესალმება საარჩევნო კოდექსის შესახებ დიალოგს საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. ევროკავშირი ასევე მიესალმება სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობას ამ პროცესში. საარჩევნო კოდექსის რეფორმირება მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს ევროპული მისწრაფებების განხორციელების გზაზე.

იმედი გვაქვს, რომ მოლაპარაკების შედეგები იქნება არამარტო ორივე მხარისთვის მისაღები და ეუთოს და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შესაბამისი, არამედ ხელს შეუწყობს ნდობის განმტკიცებას ყველა მხარეს შორის. ევროკავშირი კვალვაც ყურადღებით დააკვირდება მოლაპარაკებას და საარჩევნო რეფორმასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ სხვა პროცესს.

 

Statement made by the Head of Delegation of the European Union to Georgia

Ambassador Philip Dimitrov

on behalf of the

Heads of Missions of the European Union Member States to Georgia

 

Tbilisi, 13 April, 2011

The EU welcomes the dialogue between the Georgian Government and the Opposition on the Electoral Code. The EU also welcomes the engagement of the civil society in this regard. Reforming the Electoral Code is an important step on Georgia’s path towards realising its European ambitions.

We hope that these talks will not only produce mutually acceptable results in line with OSCE and Venice Commission recommendations, but also build trust and confidence between all parties. The EU will continue to follow the talks closely and any other developments related to electoral reform.