აქტუალური
2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 10,2 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა

 საქართველო, 1 ივლისი, საქინფორმი. საქართველოს მთლიანმა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 17,8 მლრდ აშშ დოლარი (48,0 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტლის მთლიანი შიდა პროდუქტის 110,1 პროცენტია.

ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს მთლიანი საგარეო ვალი 10,2 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილებების გამო საგარეო ვალი - 5,6 მლნ აშშ დოლარით, ფასის ცვლილებების გამო – 50,2 მლნ. აშშ დოლარით და სხვა ცვლილებების გამო – 23,6 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა. ამავდროულად, საკურსო ცვლილებების გამო ვალი 69,1 მლნ. აშშ დოლარით შემცირდა.

სახელმწიფო საგარეო ვალმა შეადგინა 7,4 მლრდ აშშ დოლარი (20,0 მლრდ ლარი), რაც მშპ-ს 45,9 პროცენტია, რომლიდანაც სამთავრობო სექტორის ვალია 5,4 მლრდ აშშ დოლარი (14,4 მლრდ ლარი; მშპ-ს 33,1 პროცენტი), ეროვნული ბანკის ვალდებულებები – 376,4 მლნ აშშ დოლარი (1,0 მლრდ ლარი; მშპ-ს 2,3 პროცენტი), ხოლო სახელმწიფო საწარმოების ობლიგაციები და სესხები, შესაბამისად, 810,3 მლნ აშშ დოლარი (2,2 მლრდ ლარი; მშპ-ს 5,0 პროცენტი) და 886,2 მლნ აშშ დოლარი (2,4 მლრდ ლარი; მშპ-ს 5,5 პროცენტი).

ამასთან, საბანკო სექტორის საგარეო ვალმა შეადგინა 4,2 მლრდ აშშ დოლარი (11,4 მლრდ ლარი; მშპ-ს 26,2 პროცენტი), სხვა სექტორების საგარეო ვალმა – 5,4 მლრდ აშშ დოლარი (14,7 მლრდ ლარი; მშპ-ს 33,6 პროცენტი) და კომპანიათაშორისმა ვალმა – 2,4 მლრდ აშშ დოლარი (6,5 მლრდ ლარი; მშპ-ს 14,9 პროცენტი).

მთლიანი საგარეო ვალის 89,7 პროცენტი დენომინირებულია უცხოური ვალუტით.

საქართველოს წმინდა საგარეო ვალმა, 2019 წლის 31 მარტის მდგომარეობით, 10,4 მლრდ აშშ დოლარი (28,1 მლრდ ლარი) შეადგინა, რაც ბოლო ოთხი კვარტლის მშპ-ს 64,4 პროცენტია. აქედან, სახელმწიფო სექტორის წმინდა საგარეო ვალი 3.9 მლრდ აშშ დოლარია (10.6 მლრდ ლარი), რაც მშპ-ს 24.2 პროცენტია.

2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოს ეროვნული ბანკის საგარეო ვალი 7,2 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა. აქედან, ოპერაციული ცვლილებების გამო, ეროვნული ბანკის საგარეო ვალდებულებები 8,0 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა, ხოლო საკურსო ცვლილების გამო ვალი 0,8 მლნ აშშ დოლარით შემცირდა. 2019 წლის პირველი კვარტალის ბოლოს ეროვნული ბანკის მთლიანმა ვალდებულებებმა 376,4 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აქედან, 200,2 მლნ აშშ დოლარი განაწილებული ნასესხობის სპეციალური უფლებაა (ნსუ), რომელსაც არ აქვს დაფარვის ვადა და, პრაქტიკულად, მისი გადახდის ვალდებულება არ დადგება, სანამ საქართველო იქნება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი.

ეროვნული ბანკის განმარტებით, მთლიანი საგარეო ვალის სტატისტიკა ჰარმონიზებულია საგადასახდელო ბალანსთან. იგი მოიცავს სახელმწიფო (სამთავრობო სექტორი, სახელმწიფო საწარმოები და ეროვნული ბანკი) და კერძო სექტორის (საბანკო და სხვა სექტორები) საგარეო ვალს. საგარეო ვალის სტატისტიკა წარმოებულია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ შემუშავებული მეთოდოლოგიის, „საგარეო ვალის სტატისტიკა, სახელმძღვანელო შემდგენელთათვის და მომხმარებლებისათვის” – 2003, შესაბამისად.