საზოგადოება
პარლამენტი სკოლების ბრენდირების საკითხს განიხილავს

parlamentსაჯარო სკოლებს ხარისხის მიხედვით ვარსკვლავები მიენიჭება.

სკოლების ბრენდირებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო ცვლილებების ინიციატივას  უახლოეს დღეებში პარლამენტში განიხილავენ.

კანონის მიხედვით, ბრენდირება საჯარო სკოლებისთვის სავალდებულო იქნება, კერძო სკოლებისთვის კი – ნებაყოფლობითი.

სკოლები 10–ვარსკვლავიანი სისტემით სხვადასხვა კრიტერიუმებით შეფასდება; მათ შორის, სხვადასხვა პროგრამებსა და პროექტებში მონაწილეობით, მასწავლებელთა კვალიფიკაციითა და სწავლების დონით.