საზოგადოება
ენგურჰესის რეაბილიტაციისთვის 5 მილიონი ევრო გამოიყოფა

engurhesiდღეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში ენგური/ვარდნილი ჰესების რეაბილიტაციისთვის, ევროკავშირის მიერ გრანტის სახით 5 მილიონი ევროს გამოყოფის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდება.

ხელშეკრულებას ხელს მოაწერენ საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ალექსანდრე ხეთაგური და ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ფილიპ დიმიტროვი.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებულია ენგურჰესის კაშხლის უსაფრთხოების გაზრდა, ვარდნილჰესების კასკადის რეაბილიტაციის გზით.

5 მილიონი ევროდან 4 მილიონი მოხმარდება ვარდნილჰესამდე მისასვლელი გზის შეკეთებას და საინჟინრო სამუშაოებს ჰესის სადერივაციო არხზე.

1 მილიონი გათვალისწინებულია პროექტის ზედამხედველობისა და მონიტორინგისთვის, რასაც განახორციელებს ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი.