საზოგადოება
ექიმები სამოქალაქო რეესტრს დაბადება-გარდაცვალების თაობაზე ელექტრონული შეტყობინებით აცნობებენ

samoqalaqo-reestri22011 წლის 1 იანვრიდან ექიმები ვალდებულნი იქნებიან, სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ადამიანის დაბადებისა და გარდაცვალების შესახებ ელექტრონული შეტყობინებით აცნობონ. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, თუ ექიმი ელექტრონულ შეტყობინებას არ გააგზავნის, თითო შეუტყობინებელ ფაქტზე სოლიდური ჯარიმაა გათვალისწინებული.

სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოში აცხადებენ, რომ ცვლილების შედეგად მოქალაქე ნებისმიერ დროს შეძლებს დაბადებისა და გარდაცვალების მოწმობის მიღებას.

ამ დრომდე მოქალაქეს დაბადებისა და გარდაცვალების მოწმობის მისაღებად სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შესაბამის ტერიტორიულ სამსახურში მისვლა, საბუთების წარდგენა, განცხადების გაკეთება და ანკეტის შევსება უწევს, მხოლოდ ამის შემდეგაც იგი მოწმობას იღებს.