საზოგადოება
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ტრენინგი

wyaltubo2 დეკემბერს წყალტუბოს  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებმა ქეთი ვაშაყმაძემ და ნინო თვალთვაძემ ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელ და პასუხისმგებელ მუშაკებს ჩაუტარეს ტრენინგი საბიუჯეტო შემოსულობების, უფლებამოსილებების, საბიუჯეტო კლასიფიკაციის, სარეზერვო ფონდის, აღრიცხვა-ანგარიშგებისა და აუდიტის, აგრეთვე, ადგილობრივი შესყიდვების ადმინისტრირების თაობაზე. ტრენინგის მონაწილეებმა კითხვა-პასუხის რეჟიმში განიხილეს ადგილობრივი თვითმმართველობის კანონში უკანასკნელ პერიოდში შეტანილი ცვლილებები, ითქვა ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობით და აღმასრულებელ ორგანოებს შორის კომპეტენციების მკაფიოდ გამიჯვნაზე.
განსაკუთრებული ინტერესი გამოიწვია  ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვების  საშუალებებმა: გამარტივებულმა ელექტრონულმა ტენდერმა და ელექტრონულმა ტენდერმა. ტრენინგის მონაწილეებმა განიხილეს ასეთი ტენდერებისთვის გათვალისწინებული პროცედურები, ვადები და სატენდერო დოკუმენტაციები.
ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს მსგავსი შინაარსის ტრენინგები მთელი საქართველოს მასშტაბით უტარდებათ.